1. Uitsluitend particulieren en/of hobbyisten met tweedehands spullen kunnen aan deze markten deelnemen.
  2. Indeling geschiedt op marktdag door org.bureau Lirom.
  3. Deelname geschiedt op eigen risico.
  4. Geluidsoverlast e.d. mag niet storend zijn voor medeverkopers.
  5. De verkoop van etenswaar, drank, tabakswaren, dieren, porno artikelen, wapens en brandbare stoffen is verboden.
  6. Het is niet toegestaan tijdens de markt uren het terrein per auto te verlaten.
  7. Het is niet toegestaan voor 15.30 uur te beginnen met inpakken.
  8. Na afloop van de markt, dient U uw standplaats schoon en opgeruimd achter te laten. Afval en niet verkochte goederen mogen niet binnen of buiten de marktlocatie achter gelaten worden.
  9. Geleden schade, van welke aard dan ook, kunnen door de standhouders en/of bezoekers, nimmer op org.bureau Lirom en/of terreinbeheerder verhaald worden.
  10. In punten waar dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.